Būvuzraudzība

Teede insenerid piedāvā veikt ceļu un tiltu būvuzraudzību gan Latvijā, gan Igaunijā.Gads: 2018
Objekts: Valsts vietējā autoceļa V1065 Tušķi - Kalnciems km 10,000-15,100 un V1072 Platones stacija - Sesava - Lietuvas robeža km 4,800 - 14,490 seguma atjaunošanas būvdarbu uzraudzība
Pasūtītājs: Latvijas Valsts ceļi
Gads: 2018
Objekts: Valsts galvenā autoceļa A8 Rīga - Jelgava - Lietuvas robeža (Meitene) posma km 40,20-41,58 (nobrauktuves uz V1068) seguma atjaunošanas būvdarbu uzraudzība
Pasūtītājs: Latvijas Valsts ceļi
Gads: 2017
Objekts: Valsts galvenā a/c A10 Rīga-Ventspils 79,50-85,77 km seguma atjaunošanas būvdarbu uzraudzība
Pasūtītājs: Latvijas Valsts ceļi
Gads: 2017
Objekts: Ceļa pārvada pārbūves a/c A6 Rīga-Daugavpils-Krāslava-Baltkrievijas robeža (Pāternieki) 119,05 km būvuzraudzība
Pasūtītājs: Latvijas Valsts ceļi
Gads: 2017
Objekts: Platenes tilta pārbūves a/c A10 Rīga-Ventspils 179,67 km būvdarbu uzraudzība
Pasūtītājs: Latvijas Valsts ceļi
Gads: 2016
Objekts: Valsts galvenā a/c A9 Rīga(Skulte) –Liepāja posma no 24,40 līdz 38,18 km segas pārbūves būvuzraudzība
Pasūtītājs: Latvijas Valsts ceļi
Gads: 2011-2013
Objekts: a/c E263 Aruvalla-Kose km 26,6-40,00 būvuzraudzība
Pasūtītājs: Igaunijas ceļu adminstrācija
Gads: 2018
Objekts: Ceurtekas autoceļā A6 Rīga - Daugavpils - Krāslava - Baltkrievijas robeža (Patarnieki) 57,20 km pārbūves būvdarbu uzraudzība
Pasūtītājs: Latvijas Valsts ceļi