Būvuzraudzība

Teede insenerid piedāvā veikt ceļu un tiltu būvuzraudzību gan Latvijā, gan Igaunijā.Gads: 2020
Objekts: Valsts galvenā autoceļa A12 Jēkabpils-Rēzekne-Ludza-Krievijas robeža (Terehova) posma km 3,90-6,70 seguma atjaunošanas būvdarbu uzraudzība
Pasūtītājs: Latvijas Valsts ceļi
Gads: 2020
Objekts: Maltas tilta atjaunošanas valsts galvenā autoceļa A13 Krievijas robeža (Grebņeva) – Rēzekne – Daugavpils – Lietuvas robeža (Medumi) km 71,46 būvdarbu uzraudzība
Pasūtītājs: Latvijas Valsts ceļi
Gads: 2020
Objekts: Valsts reģionālā autoceļa P70 Svente-Lietuvas robeža (Subate) posma km 12,200-22,160 seguma atjaunošanas būvdarbu uzraudzība
Pasūtītājs: Latvijas Valsts ceļi
Gads: 2019
Objekts: Valsts reģionālā autoceļa P45 Viļaka-Kārsava posma km 41,96-49,32 seguma atjaunošanas būvdarbu uzraudzība
Pasūtītājs: Latvijas Valsts ceļi
Gads: 2019
Objekts: Valsts reģionālā autoceļa P4 Rīga - Ērgļi posma km 79,304-89,154 seguma atjaunošanas būvdarbu uzraudzība
Pasūtītājs: Latvijas Valsts ceļi
Gads: 2019
Objekts: Ventas tilta autoceļa P123 Zlēkas - Ugāle 1,28 km atjaunošanas būvdarbu uzraudzība
Pasūtītājs: Latvijas Valsts ceļi
Gads: 2018
Objekts: Ceurtekas autoceļā A6 Rīga - Daugavpils - Krāslava - Baltkrievijas robeža (Patarnieki) 57,20 km pārbūves būvdarbu uzraudzība
Pasūtītājs: Latvijas Valsts ceļi
Gads: 2018
Objekts: Valsts vietējā autoceļa V1065 Tušķi - Kalnciems km 10,000-15,100 un V1072 Platones stacija - Sesava - Lietuvas robeža km 4,800 - 14,490 seguma atjaunošanas būvdarbu uzraudzība
Pasūtītājs: Latvijas Valsts ceļi
Gads: 2018
Objekts: Valsts galvenā autoceļa A8 Rīga - Jelgava - Lietuvas robeža (Meitene) posma km 40,20-41,58 (nobrauktuves uz V1068) seguma atjaunošanas būvdarbu uzraudzība
Pasūtītājs: Latvijas Valsts ceļi