Projektēšana

Ceļu inženieri piedāvā ceļu un tiltu, autostāvvietu, stadionu būvprojektu izstrādi un autoruzraudzību.Gads: 2018
Objekts: Būvprojekta "Alejas ielas pārbūve, Dagdā, Dagdas novadā" aktualizācija
Pasūtītājs: Dagdas novada pašvaldība
Gads: 2017
Objekts: Strazdu ielas izbūve, Baložos būvprojekta izstrāde minimālajā sastāvā
Pasūtītājs: SIA „EXPERT GROUP”
Gads: 2017
Objekts: Jaunogres vidusskolas pievedceļa un stāvlaukuma Mālkalnes prospektā 43, Ogrē autoruzraudzība
Pasūtītājs: Ogres novada pašvaldība
Gads: 2016
Objekts: Pasta ielas pārbūve Jēkabpilī būvprojekta izstrāde
Pasūtītājs: Jēkabpils pilsētas pašvaldība
Gads: 2016
Objekts: Nekustamā īpašuma „Dailas” Ādažos 3. un 4. realizācijas kārtas būvprojekta izstrāde
Pasūtītājs: SIA „Medozoli”
Gads: 2016
Objekts: Nekustamā īpašuma „Dailas” Ādažos 2.realizācijas kārtas būvprojekta izstrāde
Pasūtītājs: SIA Medozoli
Gads: 2018
Objekts: "Nekustamā īpašuma “Dailas”, Ādažos, kadastra Nr. 8044 011 0033, 5. realizācijas kārta” būvprojekta izstrāde un saskaņošana.
Pasūtītājs: SIA “Medozoli”