Projektēšana

Ceļu inženieri piedāvā ceļu un tiltu, autostāvvietu, stadionu būvprojektu izstrādi un autoruzraudzību.Gads: 2020
Objekts: "Nekustamā īpašuma “Dailas”, Ādažos, kadastra Nr. 8044 011 0033, 6. realizācijas kārta” būvprojekta izstrāde un saskaņošana.
Pasūtītājs: SIA “Medozoli”
Gads: 2018
Objekts: Būvprojekta "Alejas ielas pārbūve, Dagdā, Dagdas novadā" aktualizācija
Pasūtītājs: Dagdas novada pašvaldība
Gads: 2018
Objekts: "Nekustamā īpašuma “Dailas”, Ādažos, kadastra Nr. 8044 011 0033, 5. realizācijas kārta” būvprojekta izstrāde un saskaņošana.
Pasūtītājs: SIA “Medozoli”