Būvprojektu ekspertīze

Ceļu inženieri piedāvā veikt būvprojektu ekspertīzes autoceļu nozarēGads: 2021
Objekts: Būvprojekta „Satiksmes pārvads no Tvaika ielas uz Kundziņsalu” ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu ekspertīze
Pasūtītājs: SIA “Projekts 3”