Būvprojektu ekspertīze

Ceļu inženieri piedāvā veikt būvprojektu ekspertīzes autoceļu nozarēGads: 2021
Objekts: Būvprojekta „Satiksmes pārvads no Tvaika ielas uz Kundziņsalu” ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu ekspertīze
Pasūtītājs: SIA “Projekts 3”
Gads: 2019
Objekts: Liela diametra caurteku "Devītās barakas caurteka" un "Vorubkas caurteka" būvekspertīze
Pasūtītājs: Latvijas valsts meži