Būvuzraudzība

Ceļu inženieri piedāvā ceļu un tiltu būvuzraudzību.Gads: 2023
Objekts: Valsts galvenā autoceļa A10 Rīga - Ventspils posma km 41.16 - 52.73 pārbūves būvdarbu uzraudzība
Pasūtītājs: Latvijas Valsts ceļi
Gads: 2023
Objekts: Meža autoceļa “Vētru ceļš" būvuzraudzība
Pasūtītājs: Latvijas valsts meži
Gads: 2023
Objekts: "Skolas ielas būvdarbi Aizkrauklē" būvuzraudzība
Pasūtītājs: Aizkraukles novada pašvaldība
Gads: 2022
Objekts: Būvuzraudzība meža infrastruktūras objektā “Lantupītes caurteka”
Pasūtītājs: Latvijas valsts meži
Gads: 2022
Objekts: Valsts reģionālā autoceļa P127 Talsi-Upesgrīva posma km 7,110-34,283 seguma atjaunošanas būvdarbu uzraudzība
Pasūtītājs: Latvijas Valsts ceļi
Gads: 2022
Objekts: Valsts galvenā autoceļa A10 Rīga - Ventspils posma km 115,325 – 126,500 seguma atjaunošanas būvdarbu uzraudzība
Pasūtītājs: Latvijas Valsts ceļi
Gads: 2021
Objekts: Valsts vietējā autoceļa V847 Ozoli – Liezēre – Tirza – Stāķi posma km 37,315-41,671, posma km 44,40-51,85 un posma km 55,790-56,275 seguma atjaunošanas būvdarbu uzraudzība
Pasūtītājs: Latvijas Valsts ceļi
Gads: 2021
Objekts: Valsts reģionālā autoceļa P37 Pļaviņas (Gostiņi)-Madona-Gulbene posma 0,120-7,370 km pārbūves būvdarbu uzraudzība
Pasūtītājs: Latvijas Valsts ceļi
Gads: 2021
Objekts: Valsts reģionālā autoceļa P55 Rēzekne-Dagda posma km 19,000-29,000, valsts reģionālā autoceļa P55 Rēzekne-Dagda posma km 35,400-45,300, valsts reģionālā autoceļa P59 Viļāni-Ružina-Malta posma km 22,750-29,070 un valsts reģionālā autoceļa P136 Ludza-Brigi-Zilupe posma km 16,430 -28,120 seguma atjaunošanas būvdarbu uzraudzība
Pasūtītājs: Latvijas Valsts ceļi