Būvuzraudzība

Ceļu inženieri piedāvā ceļu un tiltu būvuzraudzību.Gads: 2021
Objekts: Valsts vietējā autoceļa V847 Ozoli – Liezēre – Tirza – Stāķi posma km 37,315-41,671, posma km 44,40-51,85 un posma km 55,790-56,275 seguma atjaunošanas būvdarbu uzraudzība
Pasūtītājs: Latvijas Valsts ceļi
Gads: 2021
Objekts: Valsts reģionālā autoceļa P37 Pļaviņas (Gostiņi)-Madona-Gulbene posma 0,120-7,370 km pārbūves būvdarbu uzraudzība
Pasūtītājs: Latvijas Valsts ceļi
Gads: 2021
Objekts: Valsts reģionālā autoceļa P55 Rēzekne-Dagda posma km 19,000-29,000, valsts reģionālā autoceļa P55 Rēzekne-Dagda posma km 35,400-45,300, valsts reģionālā autoceļa P59 Viļāni-Ružina-Malta posma km 22,750-29,070 un valsts reģionālā autoceļa P136 Ludza-Brigi-Zilupe posma km 16,430 -28,120 seguma atjaunošanas būvdarbu uzraudzība
Pasūtītājs: Latvijas Valsts ceļi
Gads: 2020
Objekts: Valsts reģionālā autoceļa P7 Ragana-Turaida posma km 0,06-9,56, valsts reģionālā autoceļa P8 Inciems-Sigulda-Ķegums posma km 35,977-42,415 un valsts reģionālā autoceļa P9 Ragana-Limbaži posma km 0,08-2,00 seguma atjaunošanas būvdarbu uzraudzība
Pasūtītājs: Latvijas Valsts ceļi
Gads: 2020
Objekts: Valsts reģionālā autoceļa P48 Kārsava–Tilža–Dubļukalns posma km 38,35–47,23 un valsts reģionālā autoceļa P35 Gulbene–Balvi–Viļaka–Krievijas robeža (Vientuļi) posma km 63,07–69,18 seguma atjaunošanas būvdarbu uzraudzība
Pasūtītājs: Latvijas Valsts ceļi
Gads: 2020
Objekts: Valsts reģionālā autoceļa P109 Kandava-Saldus posma km 28,605-36,100, valsts reģionālā autoceļa P117 Skrunda-Aizpute posma km 18,215-24,734 un valsts reģionālā autoceļa P135 Priekule-Vaiņode posma km 0,643-15,970 seguma atjaunošanas būvdarbu uzraudzība
Pasūtītājs: Latvijas Valsts ceļi
Gads: 2019
Objekts: Valsts galvenā autoceļa A2 Rīga-Sigulda-Igaunijas robeža (Veclaicene) km 88,10-95,20 pārbūves būvdarbu uzraudzība
Pasūtītājs: Latvijas Valsts ceļi
Gads: 2019
Objekts: Valsts reģionālā autoceļa P98 Jelgava (Tušķi) - Tukums posma km 0,00-5,30 pārbūves būvdarbu uzraudzība
Pasūtītājs: Latvijas Valsts ceļi
Gads: 2019
Objekts: Valsts vietējā autoceļa V1457 Annenieki - Jaunpils posma km 0,025-4,400 pārbūves būvdarbu uzraudzība
Pasūtītājs: Latvijas Valsts ceļi
Gads: 2019
Objekts: Tilta pār Platones upi Miera ielā pārbūves būvuzraudzība
Pasūtītājs: Jelgavas pilsētas dome