GIS

Ceļu inženieri piedāvā ceļu un ielu reģistrāciju un uzskaiti, vērtības noteikšanu, inventarizāciju, transporta plūsmas intensitātes uzskaiti un individualizētu datu apkopošanu.

PIESLĒGTIES Transporta infrastruktūras pārvaldības kartogrāfiskajai sistēmaiGads: 2021
Objekts: Mārupes novada pašvaldības Babītes pagasta un Salas pagasta administratīvo teritoriju ceļu/ielu autotransporta gada nobraukuma uzskaite
Pasūtītājs: Mārupes novada pašvaldība
Gads: 2021
Objekts: Tērvetes novada pašvaldības autoceļu vērtības noteikšana un datu ievade tiešsaistes kartogrāfiskajā datu bāzē
Pasūtītājs: Tērvetes novada dome
Gads: 2021
Objekts: Gaigalavas ielu vērtēšana (8 ceļiem)
Pasūtītājs: Rēzeknes novada Gaigalavas pagasta pārvalde
Gads: 2020
Objekts: Rūjienas novada pašvaldības autoceļu un ielu inventarizācija un vērtības noteikšana.
Pasūtītājs: Rūjienas novada pašvaldība
Gads: 2020
Objekts: Tērvetes novada pašvaldības autoceļu reģistrācija un inventarizācija.
Pasūtītājs: Tērvetes novada dome
Gads: 2020
Objekts: Jaunjelgavas pilsētas un Jaunjelgavas pagasta ceļu un ielu inventarizācija.
Pasūtītājs: Jaunjelgavas novada dome
Gads: 2019
Objekts: Viļānu novada pašvaldības transporta infrastruktūras pārvaldības kartogrāfiskās sistēmas izstrāde, pievienošana vienotai datubāzei un tās uzturēšana
Pasūtītājs: Viļānu novada pašvaldība
Gads: 2019
Objekts: Jēkabpils pilsētas pašvaldības transporta infrastruktūras pārvaldes kartogrāfiskās sistēmas izstrāde, pievienošana vienotai datubāzei un uzturēšana, ielu vērtības noteikšana.
Pasūtītājs: Jēkabpils pilsētas pašvaldība
Gads: 2019
Objekts: Iecavas novada pašvaldības autoceļu un ielu inventarizācija un vērtības noteikšana
Pasūtītājs: Iecavas novada pašvaldība