Tiltu inspekcijas

Tiltiem un caurtekām ekspluatācijas laikā jāveic regulāras inspekcijas, kuru uzdevums ir pārbaudīt to drošumu un spēju veikt projektā paredzētās funkcijas, konstatēt bojājumus un to cēloņus, prognozēt to attīstības ātrumu, dot atzinumu par konstrukcijas vispārējo stāvokli.

Balstoties uz iegūtajiem datiem, mūsu speciālisti veic analīzi un sagatavo slēdzienu par tiltu, caurteku un satiksmes pārvadu tehnisko stāvokli, nosakot konstatēto bojājumu cēloņus, nepieciešamos uzturēšanas darbus atjaunošanas un, ja nepieciešams, pārbūves darbus, to apjomus un izmaksas.

Tiltu inspekcijas darbi tiek veikti saskaņā ar standartu LVS 190-11 „Tilta inspekcija un pārbaude ar slodzi” un rokasgrāmatu „Tiltu inspekcijas 2007”.

 

Papildus informācija:

e-pasts: info@cigrupa.lv

tālrunis +371 29237597Gads: 2019
Objekts: Skrudalienas pagasta pārvaldes tilta inspekcijas
Pasūtītājs: Skrudalienas pagasta pārvalde
Gads: 2019
Objekts: Galvenās inspekcijas Vesetas tiltam un Vētraines tiltam Madonas novadā
Pasūtītājs: Latvijas Valsts mežzinātnes institūta "Silava" un Latvijas Lauksaimniecības universitātes valsts zinātniskās izpētes mežu apsaimniekošanas aģentūra "Meža pētīšanas stacija"
Gads: 2018
Objekts: Galvenās inspekcijas Nīcas novadā (7 tilti)
Pasūtītājs: Nīcas novada dome
Gads: 2018
Objekts: Pāces tilta, Gailīšu pagastā, Bauskas novadā galvenās inspekcija un Mēmeles gājēju tilta Bauskā, Bauskas novadā apsekošanas inspekcija
Pasūtītājs: SIA Vides serviss
Gads: 2017
Objekts: Galvenās inspekcijas tiltiem un caurtekām valsts autoceļos (16 būves)
Pasūtītājs: Latvijas Valsts ceļi
Gads: 2017
Objekts: Garkalnes novada tiltu inspekcijas
Pasūtītājs: Garkalnes novada dome
Gads: 2016
Objekts: Saulkrastu novada pašvaldībai piederošo tiltu inspekcijas
Pasūtītājs: Saulkrastu novada pašvaldība