Tiltu inspekcijas

Ceļu inženieri piedāvā veikt tiltu inspekcijas.Gads: 2018
Objekts: Galvenās inspekcijas Nīcas novadā (7 tilti)
Pasūtītājs: Nīcas novada dome
Gads: 2018
Objekts: Pāces tilta, Gailīšu pagastā, Bauskas novadā galvenās inspekcija un Mēmeles gājēju tilta Bauskā, Bauskas novadā apsekošanas inspekcija
Pasūtītājs: SIA Vides serviss
Gads: 2017
Objekts: Galvenās inspekcijas tiltiem un caurtekām valsts autoceļos (16 būves)
Pasūtītājs: Latvijas Valsts ceļi
Gads: 2017
Objekts: Garkalnes novada tiltu inspekcijas
Pasūtītājs: Garkalnes novada dome
Gads: 2016
Objekts: Saulkrastu novada pašvaldībai piederošo tiltu inspekcijas
Pasūtītājs: Saulkrastu novada pašvaldība