Tiltu inspekcijas

Tiltiem un caurtekām ekspluatācijas laikā jāveic regulāras inspekcijas, kuru uzdevums ir pārbaudīt to drošumu un spēju veikt projektā paredzētās funkcijas, konstatēt bojājumus un to cēloņus, prognozēt to attīstības ātrumu, dot atzinumu par konstrukcijas vispārējo stāvokli.

Balstoties uz iegūtajiem datiem, mūsu speciālisti veic analīzi un sagatavo slēdzienu par tiltu, caurteku un satiksmes pārvadu tehnisko stāvokli, nosakot konstatēto bojājumu cēloņus, nepieciešamos uzturēšanas darbus atjaunošanas un, ja nepieciešams, pārbūves darbus, to apjomus un izmaksas.

Tiltu inspekcijas darbi tiek veikti saskaņā ar standartu LVS 190-11 „Tilta inspekcija un pārbaude ar slodzi” un rokasgrāmatu „Tiltu inspekcijas 2007”.

 

Papildus informācija:

e-pasts: info@cigrupa.lv

tālrunis +371 29237597Gads: 2023
Objekts: Rēzeknes novada pašvaldības Dricānu apvienības pārvaldes trīs tiltu galvenās inspekcijas
Pasūtītājs: Rēzeknes novada pašvaldības Dricānu apvienības pārvalde
Gads: 2022
Objekts: Dobeles novada pašvaldības autoceļu tiltu galvenās inspekcijas (26 tilti).
Pasūtītājs: Dobeles novada pašvaldība
Gads: 2022
Objekts: Sējas pagasta slūžu tilta galvenā inspekcija.
Pasūtītājs: SIA "Saulkrastu komunālserviss"
Gads: 2022
Objekts: Tiltu inspekcija dzelzbetona tiltam uz Zvejsalas ceļa Nagļu pagastā.
Pasūtītājs: Nagļu pagasta pārvalde
Gads: 2021
Objekts: Galvenās inspekcijas Jaunjelgavas novadā (2 tilti)
Pasūtītājs: Jaunjelgavas novada Daudzeses pagasta pārvalde
Gads: 2021
Objekts: Galvenās inspekcijas 7 meža infrastruktūras objektiem – tiltiem un liela diametra caurtekām
Pasūtītājs: SIA Inženieru birojs “Kurbada tilti"
Gads: 2021
Objekts: Galvenās inspekcijas Nīcas novadā (14 tilti)
Pasūtītājs: Nīcas novada dome
Gads: 2020
Objekts: "Tilts pār Gulbenes upi un Laipu taka" galvenās inspekcijas.
Pasūtītājs: Naukšēnu novada pašvaldība
Gads: 2020
Objekts: “Tilts pār Straujupīti” un “Akmens velves tilts uz vecās Siguldas šosejas” tiltu inspekcijas.
Pasūtītājs: Inčukalna novada pašvaldība
Gads: 2023
Objekts: Ogres novada Madlienas pagasta divu tiltu galvenās inspekcijas
Pasūtītājs: Ogres novada pašvaldības Madlienas pagasta pārvalde