CI GRUPA pakalpojumi:

  • ceļu un tiltu būvuzraudzība;
  • ceļu un tiltu projektēšana;
  • ģeogrāfiskās informācijas sistēmas (GIS) izveide;
  • tiltu inspekcijas;
  • būvprojektu ekspertīze;
  • teritorijas plānojuma izstrāde;
  • lokālplānojumu izstrāde;
  • detālplānojumu izstrāde;
  • transporta attīstības tematisko plānojumu izstrāde;
  • u.c. transportbūvju konsultāciju pakalpojumi

CI grupas mērķis

sniegt kvalitatīvus un konkurētspējīgus pakalpojumus gan valsts un pašvaldību sektoram, gan privātajam sektoram Latvijā un Igaunijā

SIA CEĻU INŽENIERI
SIA TEEDE INSENERID