CI GRUPA pakalpojumi:

  • ceļu un tiltu būvuzraudzība;
  • ceļu un tiltu projektēšana;
  • ģeogrāfiskās informācijas sistēmas (GIS) izveide;
  • tiltu inspekcijas;
  • būvprojektu ekspertīze;
  • teritorijas plānojuma izstrāde;
  • lokālplānojumu izstrāde;
  • detālplānojumu izstrāde;
  • transporta attīstības tematisko plānojumu izstrāde;
  • u.c. transportbūvju konsultāciju pakalpojumi

CI grupas mērķis

sniegt kvalitatīvus un konkurētspējīgus pakalpojumus gan valsts un pašvaldību sektoram, gan privātajam sektoram Latvijā un Igaunijā

SIA VCI
SIA CEĻU INŽENIERI
SIA TEEDE INSENERID
CI PLANNING