Būvuzraudzība

VCI piedāvā ceļu un tiltu būvuzraudzību.Gads: 2017
Objekts: Mežaines tilta pārbūves būvuzraudzība
Pasūtītājs: Latvijas Valsts meži
Gads: 2016
Objekts: Rūmenes muižas apvedceļa rekonstrukcijas būvdarbu uzraudzība
Pasūtītājs: SIA „Hotel Bergs”
Gads: 2015
Objekts: Valsts reģionālā a/c P111 Ventspils – Leči – Grobiņa posma atjaunošanas būvdarbu uzraudzība
Pasūtītājs: Latvijas Valsts ceļi
Gads: 2015
Objekts: Meža autoceļa „Ceplīšu ceļš” būvdarbu uzraudzība
Pasūtītājs: Latvijas Valsts ceļi