Būvuzraudzība

VCI piedāvā ceļu un tiltu būvuzraudzību.Gads: 2018
Objekts: Meža autoceļa "Jozupa dambis" būvuzraudzība
Pasūtītājs: Latvijas Valsts meži
Gads: 2018
Objekts: Meža autoceļu "Krogsētas meža ceļš" (2,068 km), "Stigas līnija" (0,934 km), "Valgales ceļš" (1,454 km) būvuzraudzība
Pasūtītājs: Latvijas Valsts meži
Gads: 2018
Objekts: Meža autoceļa “Izgāztuves ceļš” būvuzraudzība
Pasūtītājs: Latvijas Valsts meži
Gads: 2018
Objekts: Meža autoceļa “Zvirbuļu ceļš” būvuzraudzība
Pasūtītājs: Latvijas Valsts meži