Transporta plūsmas attīstība

CI Planning piedāvā transporta attīstības tematiskā plānojuma izstrādi.Gads: 2017
Objekts: Detālplānojuma daļas transporta plūsmas analīze nekustamā īpašumā „Januki”, Dreiliņos, Stopiņu novadā
Pasūtītājs: SIA „Januki”