Teritorijas plānojuma izstrāde

CI Planning piedāvā teritorijas plānojuma izstrādi.Gads: 2012
Objekts: Mālpils novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam izstrāde
Pasūtītājs: Mālpils novada dome
Gads: 2005-2008
Objekts: Olaines pagasta attīstības programmas aktualizācija un Olaines pagasta teritorijas plānojums 2008.-2020.gadam
Pasūtītājs: Olaines novada dome