SIA „CI Planning”

  • reģistrēts LR Uzņēmumu reģistrā 1997.gada 17.aprīlī
  • reģistrēts LR Ekonomikas ministrijas būvkomersantu reģistrā 2016.gada 13.decembrī
  • Sabiedrības nosaukums līdz 2017.gada 11.janvārim bija SIA "NAGLA IF"

Uzņēmums SIA „CI Planning” piedāvā:

  • teritorijas plānojumu izstrāde;
  • lokālplānojuma izstrāde;
  • detālplānojuma izstrāde;
  • transporta attīstības tematiskā plānojuma izstrāde.

 

Mūsu rekvizīti

SIA „CI Planning”

Reģ.nr.44103012292

Tīnūžu šoseja 19, Ikšķile,

Ikšķiles novads, LV-5052

Tel. 65029105,

Fakss: 65029185

e-pasts: info@cigrupa.lv