Lokālplānojuma izstrāde

CI Planning piedāvā veikt lokālplānojuma izstrādi.Gads: 2017
Objekts: Lokālplānojuma projekts Salaspils pilsētas teritorijas daļā funkcionālā zonējuma maiņai un pilsētas ielu tīkla un sarkano līniju precizēšana, veicot grozījumus Salaspils novada teritorijas plānojumā
Pasūtītājs: Salaspils novada pašvaldība
Gads: 2017
Objekts: Lokālplānojuma izstrāde transporta daļas sagatavošanai
Pasūtītājs: Ogres novada pašvaldība