Detālplānojuma izstrāde

CI Planning piedāvā detālplānojuma izstrādi.Gads: 2017
Objekts: Detālplānojuma „Mežaraupi” izmaiņu izstrāde
Pasūtītājs: Privātpersona